RI Benelux

Perspectives from Benelux


Een reactie plaatsen

Reputatiemanager of … ?

Gastblog van Claudia Goossen, Reputatiemanager Aegon Nederland

Op mijn kaartje staat Reputatiemanager…deze functietitel suggereert een beetje dat reputatie valt te managen, en in dit geval dus door mij. Maar wie en wat manage ik dan eigenlijk? De reputatieboard, de top van de organisatie, de medewerkers van een bedrijf of de maandelijkse metingen die we onder stakeholders doen?

De reputatie van een bedrijf wordt gevormd door het gedrag van iedere medewerker. Maar ook alle processen, producten, beloftes, campagnes en aanbiedingen raken de reputatie van een organisatie. Hoe valt dat nou door één persoon te managen? Toch zijn er dagen dat ik dat, tegen beter weten in, allemaal probeer. Als een politieagent ren ik dan als malle door het bedrijf, spuit ik mijn mening en kritiek, of geef ik ongevraagd advies. Tuurlijk is dat soms nodig, maar is dat nou echt de bedoeling van reputatiemanagement? Een strenge dame die zich overal mee bemoeid, die dus de eigenaar is van het domein reputatie? Mijn baan klinkt ineens een stuk minder leuk.

Reputatie is immers van iedereen binnen een organisatie. Elke afdeling, of sterker nog, iedere medewerker moet de visie van de organisatie vertalen naar het dagelijkse werk, de wijze waarop men beslissingen neemt en de wijze waarop men met de klant en elkaar omgaat. Wat is mijn rol dan?

Onlangs werd ik dan ook door iemand gewezen op het feit dat ik wellicht geen reputatiemanager ben, maar een change manager op reputatiegebied. Of een coach die de organisatie helpt op het gebied van reputatie. Daar horen natuurlijk ook strenge dagen bij, maar het is vooral de bedoeling om iedereen zelf aan het werk te zetten. Medewerkers, managers, de top van de organisatie zelf (mede)eigenaar te maken van de reputatie van de organisatie. Hierbij is het belangrijk dat iedereen een gelijk framework hanteert waardoor gedrag, beslissingen, ontwikkelingen elkaar versterken en logisch te koppelen zijn aan de visie en de doelstellingen van de organisatie.

Samen met veel andere collega’s werk ik hard aan het bouwen van het juiste framework. Met Communicatie en Marketing zijn de merkwaarden opnieuw vastgesteld. Samen met HR zijn de kernwaarden en het bijbehorende gedrag bepaald. Met Risk is er een kader neergezet om reputatierisico’s in te kunnen schatten. In het proposition approval proces zit een reputatiescan. Door columns probeer ik collega’s eigenaarschap te geven over de reputatie van Aegon. En ja, ik meet de reputatie en koppel aan de organisatie terug hoe we er voor staan……… dus ik manage de reputatiemetingen en ik coach, jaag aan, inspireer, motiveer, adviseer en corrigeer de organisatie op het gebied van reputatie…. Maar welke titel past nou hierbij? 😉