RI Benelux

Perspectives from Benelux


Een reactie plaatsen

Het verwarren van merk en reputatie kan een dure vergissing zijn

De merkwaarde van Shell versus de reputatie van Shell

Het merkwaarderingsbureau Brand Finance heeft de meest waardevolle merken van Nederland gerangschikt in de Brand Finance Netherlands 50 om te bepalen welk merk het meest krachtig is en welk merk het meest waardevol is in Nederland.

Met een merkwaarde van € 29,1 miljard bezit Shell veruit het beste merk van Nederland. Ondanks de dalende olieprijzen is olie- en gasgigant Shell gegroeid met 15%. De groei is te danken aan de succesvolle miljardenovername van BG die de omzet significant omhoog heeft gedreven. (1)

Op reputatiegebied doet Shell het minder goed. Shell staat met een onvoldoende van 58 op de een na laatste plaats in Reputation Institute’s reputatieranking van de dertig grootste Nederlandse ondernemingen in 2016. Dit heeft vooral te maken met de negatieve percepties onder het algemeen publiek over Shell’s milieuvriendelijkheid, ethiek en eerlijkheid in zaken. (2)

Hoe kan het dat de reputatie van Shell zo’n andere trend laat zien dan het merk?

Hoewel de reputatie van een bedrijf en het merk van een bedrijf nauw verbonden zijn, is het niet hetzelfde. Reputatie en merk hebben verschillende raakvlakken: Beide zijn immateriële activa en voor beide concepten wordt strategische communicatie gebruikt om de percepties van mensen vorm te geven.

Eenvoudig gesteld is merk een “klantgericht” concept, dat focust op wat een product klanten heeft beloofd en wat die belofte voor klanten betekent. Reputatie is een “bedrijfsgericht” concept, dat focust op de geloofwaardigheid en het respect die een organisatie krijgt van alle stakeholders. Bij het merk draait het dus om relevantie en differentiatie, terwijl het bij reputatie om legitimiteit draait.

Het verwarren van merk en reputatie kan een dure vergissing zijn. Een sterke focus op het merk ten koste van de reputatie kan bijvoorbeeld resulteren in lagere aandelenprijzen, problemen om toptalent aan te trekken en zelfs productboycots. (3)

Shell dient als prominent voorbeeld dat een sterk merk niet per se gelijk staat aan een goede reputatie. Om een goede reputatie te krijgen is het belangrijk dat Shell zich niet alleen focust op het merk, maar erkend dat stakeholders het belangrijk vinden dat ze een goed gevoel over het gedrag van het bedrijf achter het merk krijgen.

Bronnen:

(1) Brand Finance Netherlands 50
(2) Reputation Institute Dutch Top 30
(3) Ettenson, R. & Knowles, J. (2008) Don’t confuse reputation with brand, MIT Sloan Management Review, 49(2), pp. 19-21.

 


Een reactie plaatsen

Philips is het hoogst genoteerde Nederlandse bedrijf in de Global RepTrak® 100

De Global RepTrak® 100 is een ranking van de reputatie van ’s werelds meest gewaardeerde en bekende bedrijven. Deze ranking wordt jaarlijks door het Reputation Institute opgesteld. Naast de percepties van het algemeen publiek over de reputatie van de bedrijven (de RepTrak® Pulse) worden ook zeven aanjagers van reputatie gemeten: Producten en diensten, innovatie, werkomgeving, governance, MVO, leiderschap en prestatie. Met meer dan 240.000 verzamelde beoordelingen in 15 landen is dit de grootste wereldwijde reputatiestudie.

top 10 ranking

De top 10 bedrijven in de Global RepTrak® 100

De 10 bedrijven met de beste reputatie in de wereld

Rolex heeft de sterkste reputatie, gevolgd door The Walt Disney Company en Google. Opvallend is dat geen enkel bedrijf in de top 10 staat in alle 15 landen. Alleen Google krijgt het voor elkaar om de top 10 van alle vier de regio’s te staan, namelijk Noord-Amerika (Canada en de Verenigde Staten), EMEA (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Rusland), Latijns-Amerika (Brazilië en Mexico), en Azië & Oceanië (China, India, Australië, Japan en Zuid-Korea).

Nederlandse oorsprong

Ook bedrijven met Nederlandse oorsprong zijn vertegenwoordigd in Global RepTrak® 100. Philips Electronics staat op #23 in de lijst, Heineken op #76 en Unilever bekleedt de 89e plaats. Philips en Heineken hebben een sterkere reputatie in Nederland dan wereldwijd – een fenomeen dat vaker te zien is bij bedrijven in hun thuisland. Opvallend is daarom dat Unilever een minder sterke reputatie heeft in Nederland (66.5) dan wereldwijd (68.8). Een verklaring hiervoor kan zijn dat Unilever in Nederland meer wordt gezien als een internationaal bedrijf dan als een Nederlands bedrijf.

De belangrijkste aanjagers van reputatie

Sinds 2013 zijn de belangrijkste aanjagers van reputatie: Producten en diensten, governance en innovatie. Toch moeten bedrijven om te winnen in de wereldwijde markt goed presteren op alle zeven reputatie-aanjagers. 41% tot 58% van de consumenten weet echter niet zeker wat bedrijven doen op het gebied van de zeven aanjagers van reputatie. Bedrijven kunnen daarom profiteren van het vertellen van hun verhaal.

Steunend gedrag

De impact van reputatie op steunend gedrag is vergroot sinds 2015. Bijvoorbeeld: Een stijging van vijf punten op de RepTrak® Pulse resulteert in 8.5% meer bereidheid om het bedrijf aan te bevelen. Alleen bij bedrijven met een sterke reputatie geeft meer dan de helft van de respondenten aan bereid te zijn het bedrijf te steunen.

Capture

De reputaties van bedrijven in de autoindustrie 2013-2016

 Volkswagen

Het dieselschandaal van Volkswagen leidt tot een daling in de reputatieranking van plek #14 naar #123. Als gevolg van de daling in reputatie is ook het steunend gedrag jegens Volkswagen minder geworden. Volkswagen trekt door de daling het gemiddelde van de autoindustrie omlaag.

Klik hier om het volledige rapport te lezen of de Webinar terug te kijken.


Een reactie plaatsen

Tijdige vernieuwing bedrijfsmodel cruciaal voor reputatie

Gemeentemuseum Den HaagDonderdagavond zijn in het Gemeentemuseum Den Haag de reputatie awards uitgereikt door prof.dr. Cees van Riel, hoogleraar Corporate Communications aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit (RSM) en co-founder van het Reputation Institute.

De conclusie is duidelijk: bedrijven die in staat zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden, hebben een sterke reputatie. Philips en ASML hebben door deze reden een leidende positie in de Reputation Institute ranking van 2016.  Ook KPN en PostNL laten een opvallende verbetering in hun reputatie zien. Beiden hebben in de ogen van het Nederlandse publiek een innovatieve oplossing gevonden voor de technologische en concurrentionele uitdagingen waar hun oude bedrijfsmodellen in het verleden geen antwoorden meer op hadden. Aan de onderkant van de Top 30 lijst van grootste Nederlandse bedrijven staat een groot deel van de banken en verzekeraars plus oliebedrijf Shell die allemaal gepercipieerd worden als minder innovatief in hun bedrijfsmodellen en daardoor een aanzienlijk lagere reputatiescore hebben gekregen van de gemiddelde Nederlander.

Elk jaar publiceert het Reputation Institute een reputatieranking van de 30 grootste Nederlandse bedrijven die in het afgelopen jaar allemaal onder een representatieve groep Nederlanders per maand gemeten zijn. De winnaar van dit jaar is Philips. Dit is de negende keer op een rij. Dit is een absoluut en uniek wereldrecord. De belangrijkste verklaringen voor deze hoge positie zijn als volgt. (1) Het bedrijf wordt gezien als een high-tech innovatief bedrijf dat producten levert die voor mensen relevant zijn. (2) Philips wordt gezien als een bedrijf dat vooral actief is op het gebied van licht en consumentenelektronica, categorieën die populair zijn bij het algemeen publiek. Ten slotte, (3) Philips wordt gezien als een echt Nederlands bedrijf, het is als het ware “van ons”. Precies dezelfde gevoelens van nationale trots zien we in Denemarken met LEGO, in de Verenigde Staten met Johnson & Johnson en in Brazilië met Braskem.

Cees van Riel en Frans van Houten

CEO van Royal Philips NV. Frans van Houten en Co-Founder van het Reputation Institute prof. dr. Cees van Riel met de reputatie award 2016.

Frans van Houten, CEO van Royal Philips Electronics, over dit succes:We are honoured and extremely proud that Philips has achieved the top position in the Reputation Institute’s ranking for a record ninth time. As we celebrate our 125th anniversary this year, this award underscores the strength of our brand and reinforces our mission to improve the lives of billions of people every year with meaningful innovations. While the company changes to capture the health technology and lighting opportunities in a rapidly evolving market, our reputation provides a solid basis for future success.

ASML is –net als vorig jaar- de uitdager van de nummer 1 positie van Philips. Op basis van het gemiddelde van 12 maanden komt ASML slechts 0,3 punt te kort op een schaal van 0 tot 100. De verklaring voor de hoge score van ASML is drieledig: (1) ASML is een wereldtopper op het gebied van high tech, (2) er is bijna nooit negatieve publiciteit over ASML en (3) ASML biedt werkgelegenheid aan een grote groep hoog opgeleide mensen.

Net als de financials doet ook Shell het op reputatiegebied niet best. Het verreweg grootste bedrijf van Nederland staat nu met een onvoldoende van 58 op de een na laatste plaats in de ranking van dertig grootste Nederlandse ondernemingen. Percepties over producten & diensten en vooral financiële prestatie zijn nog steeds positief, maar de evaluaties over milieuvriendelijkheid, ethiek en eerlijk zijn in zaken zijn echt laag.

Volgens dr. Cees van Riel (hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en Co-Founder van het Reputation Institute):“Bedrijven die op tijd en adequaat hun bedrijfsmodellen vernieuwen en waar op een duurzame manier relevante producten en diensten uit voortvloeien, worden beloond met een sterke reputatie. Hierdoor zijn zij in staat om tegen lagere kosten medewerkers en kapitaal aan te trekken en te profiteren van overheidsteun”.

KPN is nummer 1 in de Nederlandse Top 30 ranking als we de reputatiescore aanpassen aan hand van de gemiddelde score in de eigen industrie (bedrijven in laag beoordeelde industrieën worden omhoog bijgesteld, terwijl bedrijven in hoog beoordeelde industrieën omlaag worden bijgesteld). Telecommunicatiebedrijven zijn niet bepaald populair en nu KPN er in geslaagd is een sterke verbetering aan te brengen in de producten en service aan klanten zien we een opvallende stijging van de reputatie naar een 70+ niveau. Dat is een substantiële verbetering in vergelijking met de afgelopen 19 jaar waarin het bedrijf steeds rond de 60 scoorde. KPN is nu derde in the ranking van de telecommunicatiebedrijven in Europa.

CEO van Koninklijke KPN NV. Eelco Blok en Co-Founder van het Reputation Institute prof.dr. Cees van Riel

CEO van Koninklijke KPN NV. Eelco Blok en Co-Founder van het Reputation Institute prof.dr. Cees van Riel

PostNL is eveneens hersteld van de lage score op reputatiegebied in de laatste vijf jaar en bereikt wederom een 70+ score in vijf van de 12 maanden in het afgelopen jaar. In de ogen van het Nederlandse publiek is PostNL goed voorbereid op de uitdagingen waar zij door technologische en regelgevingsaspecten aan blootgesteld zijn, zowel wat betreft de dienstverlening aan klanten als wat betreft de interne organisatie.

Banken laten wereldwijd een reputatieverbetering zien, maar in Nederland blijft deze trend achter, met uitzondering van ING en Rabobank die wel een lichte opwaartse beweging laten zien.

Picture1
*Om de meting consistent te houden hebben we “SNS Reaal” gemeten in heel 2015. Op 16 februari werd overeenstemming bereikt over de verkoop van het verzekeringsdeel en op 26 juli was de splitsing definitief.

In samenwerking met RSM Erasmus Universiteit presenteert Reputation Institute jaarlijks de reputatieresultaten van de grootste Nederlandse bedrijven. De rankings worden opgesteld met behulp van het RepTrak® model, ontwikkeld door het Reputation Institute. Dit model meet reputatie door het onderzoeken van de gevoelens van mensen ten opzichte van ondernemingen (de “reputatie Pulse”), evenals de rationele basis voor hun mening die voortvloeit uit zeven “reputatie-aanjagers”: 1) producten en diensten, 2) innovatie, 3) werkomgeving, 4) governance, 5) MVO, 6) leiderschap en 7) financiële prestatie. Elk bedrijf is beoordeeld op de bovengenoemde elementen door ten minste 300 mensen die bekend zijn met het bedrijf. Reputation Institute voert maandelijkse online onderzoek uit om de reputaties van de 30 grootste Nederlandse bedrijven onder het Nederlandse publiek te volgen. Dataverzameling vond plaats van januari tot en met december 2015 onder een representatieve steekproef. Het onderzoek naar de reputaties van de Nederlandse bedrijven is onderdeel van het wereldwijde reputatieonderzoek uitgevoerd door het Reputation Institute in meer dan 40 landen.


Een reactie plaatsen

Reputatiemanager of … ?

Gastblog van Claudia Goossen, Reputatiemanager Aegon Nederland

Op mijn kaartje staat Reputatiemanager…deze functietitel suggereert een beetje dat reputatie valt te managen, en in dit geval dus door mij. Maar wie en wat manage ik dan eigenlijk? De reputatieboard, de top van de organisatie, de medewerkers van een bedrijf of de maandelijkse metingen die we onder stakeholders doen?

De reputatie van een bedrijf wordt gevormd door het gedrag van iedere medewerker. Maar ook alle processen, producten, beloftes, campagnes en aanbiedingen raken de reputatie van een organisatie. Hoe valt dat nou door één persoon te managen? Toch zijn er dagen dat ik dat, tegen beter weten in, allemaal probeer. Als een politieagent ren ik dan als malle door het bedrijf, spuit ik mijn mening en kritiek, of geef ik ongevraagd advies. Tuurlijk is dat soms nodig, maar is dat nou echt de bedoeling van reputatiemanagement? Een strenge dame die zich overal mee bemoeid, die dus de eigenaar is van het domein reputatie? Mijn baan klinkt ineens een stuk minder leuk.

Reputatie is immers van iedereen binnen een organisatie. Elke afdeling, of sterker nog, iedere medewerker moet de visie van de organisatie vertalen naar het dagelijkse werk, de wijze waarop men beslissingen neemt en de wijze waarop men met de klant en elkaar omgaat. Wat is mijn rol dan?

Onlangs werd ik dan ook door iemand gewezen op het feit dat ik wellicht geen reputatiemanager ben, maar een change manager op reputatiegebied. Of een coach die de organisatie helpt op het gebied van reputatie. Daar horen natuurlijk ook strenge dagen bij, maar het is vooral de bedoeling om iedereen zelf aan het werk te zetten. Medewerkers, managers, de top van de organisatie zelf (mede)eigenaar te maken van de reputatie van de organisatie. Hierbij is het belangrijk dat iedereen een gelijk framework hanteert waardoor gedrag, beslissingen, ontwikkelingen elkaar versterken en logisch te koppelen zijn aan de visie en de doelstellingen van de organisatie.

Samen met veel andere collega’s werk ik hard aan het bouwen van het juiste framework. Met Communicatie en Marketing zijn de merkwaarden opnieuw vastgesteld. Samen met HR zijn de kernwaarden en het bijbehorende gedrag bepaald. Met Risk is er een kader neergezet om reputatierisico’s in te kunnen schatten. In het proposition approval proces zit een reputatiescan. Door columns probeer ik collega’s eigenaarschap te geven over de reputatie van Aegon. En ja, ik meet de reputatie en koppel aan de organisatie terug hoe we er voor staan……… dus ik manage de reputatiemetingen en ik coach, jaag aan, inspireer, motiveer, adviseer en corrigeer de organisatie op het gebied van reputatie…. Maar welke titel past nou hierbij? 😉